Likvidačná pokuta starostovi neprešla. Svojvôľa stavebného úradu má svoje hranice.

Autor: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ | 13.10.2020 o 16:12 | Karma článku: 4,61 | Prečítané:  1217x

Mnoho z nás túži po výstavbe rodinného domu, na ktorý si dlhodobo šetrí každý cent. Pred začatím samotnej stavby však čaká každého stavebníka kolotoč byrokracie.

Klient – stavebník pred výstavbou rodinného domu podal vo svojej obci, ktorá je príslušným stavebným úradom, žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Stavebný úrad tohto následne vyzval na doplnenie podanej žiadosti. Na tom by nebolo nič neobvyklé. Výzva však bola doručená až po 2 mesiacoch od podania žiadosti (v danej súvislosti poukazujeme na to, že v zmysle správneho poriadku je správny orgán povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania, iba v odôvodnených prípadoch do 60 dní). Keďže vydanie stavebného povolenia sa podstatne oddialilo, klient sa rozhodol, že s výstavbou postupne začne i bez stavebného povolenia, v dobrej viere, že stavebné povolenie mu bude v krátkej dobe doručené. Opak bol pravdou. U klienta bol nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu, ktorý preveroval, či výstavba spĺňa podmienky stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že výstavba prebiehala bez existencie právoplatného stavebného povolenia, štátny stavebný dozor konštatoval porušenie ustanovení stavebného zákona a začal konanie o priestupku.

V rámci prerokovania priestupku sa klient k protiprávnemu konaniu v plnom rozsahu priznal, tento skutok oľutoval a zároveň uviedol, že ide o jeho prvé porušenie zákona.

Rozhodnutie o uložení pokuty

Za porušenie ustanovení stavebného zákona, teda za začatie stavby bez existencie stavebného povolenia môže správny orgán uložiť stavebníkovi pokutu až do výšky 33.193,91 EUR. Stavebný úrad po prerokovaní konštatoval, že klient sa priestupku dopustil a za tento skutok mu uložil pokutu vo výške 15.000,00 EUR. V odôvodnení rozhodnutia stavebný úrad uviedol, že pri stanovení výšky pokuty tento prihliadal na charakter protiprávneho konania, okolnosti a rozsah jeho následkov, za ktorých bol spáchaný priestupok. Bez ďalšieho. S takýmto rozhodnutím a najmä jeho odôvodnením sme súhlasiť nemohli.

Odvolanie voči uloženej pokute

Voči rozhodnutiu o uložení pokuty klient podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Aj napriek skutočnosti, že stavebný úrad uložil pokutu v zákonom povolenej výške, v odôvodnení rozhodnutia sme nenašli žiadne bližšie dôvody uloženia tak vysokej pokuty za predmetný priestupok. Uloženie sankcie v správnom konaní si totiž vyžaduje, aby správny orgán svoje rozhodnutie podrobne zdôvodnil s uvedením konkrétnych skutočností, ktoré odôvodňujú uloženie pokuty v určite výške. Predmetnému rozhodnutiu však absentovalo akékoľvek kvalitatívne odôvodnenie, čo vyúsťovalo do jeho nepreskúmateľnosti. I súdna prax v danej oblasti konštatuje, že porušenie zákonných povinností odôvodnené len konštatovaním, že bolo prihliadnuté na charakter protiprávneho konania na rozsah jeho následkov, neobstojí. Stavebný úrad teda bližšie nešpecifikoval úvahy, ktorými sa riadil pri ukladaní pokuty.

V podanom odvolaní klient okrem viacerých procesných pochybení uviedol i to, že ten istý stavebný úrad v skutkovo obdobných prípadoch uložil iným fyzickým, ale i právnickým osobám za začatie stavby bez stavebného povolenia sankcie vo výške maximálne 300,00 EUR. Legitímne očakávania klienta, že tomu bude tak i v jeho prípade, ostali v rovine sklamania. 

Aj zákonný postup má svoje obmedzenia

O podanom odvolaní následne rozhodoval odvolací orgán, ktorý v plnom rozsahu prebral odvolacie námietky klienta a rozhodol tak, že rozhodnutie stavebného úradu zrušil a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie v súlade so zákonom. Vo svojom odôvodnení konštatoval, že argumentácia stavebného úradu iba vo všeobecnej rovine s konštatovaním, že stavebný úrad rozhodol zákonným spôsobom, nestačí! V prípade uloženia pokuty v správnom konaní má totiž účastník konania právo dostať rozhodnutie, ktoré bude aj v časti uloženia sankcie dostatočným spôsobom odôvodnené v nadväznosti na zistené skutočnosti a okolnosti, aby bolo z odôvodenia zrejmé v rámci akých mantinelov sa stavebný úrad pohyboval.

Opätovné rozhodnutie stavebného úradu

Rozhodovanie o uložení pokuty sa opätovne vrátilo na stavebný úrad, ktorého povinnosťou už bolo rozhodnúť v súlade s právnym názorom nadriadeného orgánu. Po prerokovaní prípadu, pri prihliadnutí na to, že v rámci konania došlo k viacerým skutkovým aj procesným pochybeniam stavebný úrad v konečnom dôsledku uložil klientovi pokutu vo výške 500,00 EUR. A to je v porovnaní s prvotne uloženými 15-timi tisícmi značný rozdiel. V danom prípade možno konštatovať, že je dôležité vždy preskúmať, prečo daný správny orgán rozhodol tak, ako rozhodol, a pri evidentných pochybnostiach nezaspať na vavrínoch, nekapitulovať a využiť dostupné opravné prostriedky. Pri výstavbe domu sa totiž hodí každé euro a pokuta zrejme nepoteší nikoho.   

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Miroslava Beblavého

Tajomná žena, z ktorej Matovič šalie

Ako Ficov kubánsky liek zostal v skladoch.


Už ste čítali?