Sú profilové fotografie na sociálnych sieťach nebezpečné?

Autor: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ | 8.7.2020 o 16:19 | Karma článku: 9,35 | Prečítané:  3747x

Na sociálnych sieťach odkrývame svoju identitu. Nielen naše meno, ale aj našu profilovú fotografiu môže vidieť celý svet, tá najširšia verejnosť. 

Otázne je, či ju potom, ako ju už raz zverejníme, môže ktokoľvek použiť na inom mieste. Sú naše fotografie nejako chránené?

Internetovým gigantom dovoľujeme nahliadať do nášho súkromia, pretože chceme nadväzovať nové kontakty, udržiavať tie jestvujúce, či využívať ich len na komunikáciu s blízkymi. Okrem základných informácií, ako sú meno, vek, prípadne dosiahnuté vzdelanie, často zverejníme aj naše fotografie. Aby sme sa pochválili, zaujali alebo aby sme boli len ľahšie rozpoznaní. Všetko sú to osobné údaje, ktoré požívajú ochranu zákona, keďže ich zneužitie môže viesť k vážnemu poškodzovaniu našich práv. Viac ako jedna miliarda profilových fotografií, zverejnených na jednej z najpoužívanejších sociálnych sietí, nesvedčí o prílišnej opatrnosti v ochrane našich osobných údajov. Profilové fotografie je možné jednoducho stiahnuť do smartfónu, prípadne počítača. Je potom možné, aby ich ktokoľvek zverejnil na inej webovej stránke bez nášho súhlasu? Sú tieto považované za verejné, keď ich môže vidieť každý alebo je naša podobizeň chránená?

Prvá lastovička v spore o profilovku...

Najvyšší súd Českej republiky sa týmito otázkami po prvýkrát zaoberal vo svojom rozsudku (sp. zn. 25 Cdo 1778/2019, zo dňa 15. 10. 2019), kde dospel k záveru o tom, že bežne si užívatelia na sociálnej sieti zvolia ako profilovú fotografiu snímku, ktorá je lichotivá alebo vydarená. Avšak z tejto skutočnosti nie je možné podľa súdu usudzovať, že každý užívateľ automaticky súhlasí s použitím takejto podobizne v súvislosti so svojím menom kýmkoľvek a za akýmkoľvek účelom. V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete nemožno bez ďalšieho dôvodiť konkludentný súhlas s jej ďalším zverejnením ani naplnením predpokladov zákonnej spravodajskej licencie, ale vždy je treba zaoberať sa hľadiskom primeranosti so zreteľom ku konkrétnym okolnostiam zverejnenia a chrániť nielen slobodu prejavu informačných médií a právo verejnosti na informácie, ale tiež oprávnené záujmy vyobrazenej osoby.

Prípad sa týkal zverejnenia profilovej fotografie žalobkyne v sérií článkov informujúcich o úmrtí jej kamarátky, ktoré bolo predmetom vyšetrovania, a v ktorom mala postavenie svedka. Na tejto bola vyobrazená ako tehotná, pričom v článku sa uvádzalo, že po smrti kamarátky sa stala matkou, avšak nie je známe či otcom jej dieťaťa nie je druhý svedok. Prvostupňový a odvolací súd boli toho názoru, že k zásahu do práva na ochranu osobnosti žalobkyne nedošlo, keďže fotografia bola získaná z nezabezpečeného účtu žalobkyne na sieti Facebook a v podstate tak bola verejná. Tiež súd uviedol, že nakoľko bola žalobkyňa kamarátkou usmrtenej, bola usmrtenia svedkom a mala vzťah s mužom, o ktorom bol písaný druhý článok, použitie jej fotografie bolo primerané k ich obsahu a tvrdený zásah do osobnostných práv žalobkyne nemožno z hľadiska zákona posúdiť ako spôsobilý privodiť jej ujmu na chránených právach. Uzavrel, že články boli žalovaným zverejnené vo verejnom záujme na základe spravodajskej licencie.

Čo iný sudca – to iný názor...

Dovolací, Najvyšší súd ČR, však bol iného názoru. Rozhodnutia zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. V odôvodnení odkázal na nález Ústavného súdu ČR, podľa ktorého si užívateľ sociálnej siete Facebook môže nastaviť rozsah zdieľaných informácií a ovplyvniť, kto uvidí ním zverejňovaný obsah. To však nie je možné pri profilovej fotografii, ktorá sa zobrazuje aj iným užívateľom ako priateľom, teda je viditeľná pre celú verejnosť. V prejednávanom prípade súd skúmal, či bola dodržaná zásada primeranosti. Dodal, že prevádzkovateľ internetovej stránky, zverejnením predmetnej fotografie v spojení s textom článkov zasiahol do osobnostných práv žalobkyne, do jej dôstojnosti a jej cti. Svoj záver zdôvodnil tým, že jej materstvo a špekulácie o otcovstve jej dieťaťa nemajú súvis s informovaním verejnosti o smrti jej kamarátky a o vyšetrovaní. Súčasne súd dodal, že žalobkyňa nie je známou osobou či celebritou. Rovnako v danom prípade neboli splnené predpoklady zákonnej licencie, teda prípadu, kedy nie je potrebné získanie súhlasu na zverejnenie fotografie, použitej na spravodajské účely.

Podobizeň fyzickej osoby je možné použiť bez jej súhlasu pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Musí byť ale splnená zásada primeranosti a použitie podobizne nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Práve zásada primeranosti a dôležitosť ochrany oprávnených záujmov žalobkyne bola kľúčovou pre konštatovanie zásahu do jej cti a dôstojnosti. Ochrana osobnosti v tomto prípade prevážila nad slobodou prejavu žalovaného a práva verejnosti na informácie.

Už je teda súdom ustálené, že profilovky na sociálnej sieti nie sú verejné a naša podobizeň stále požíva ochranu. Ide síce o rozhodnutie českého súdu, no inšpiratívne i pre našu judikatúru. Netreba tiež zabúdať, že aj iné voľne dostupné fotografie na Facebook-u majú svojho autora, ktorému stále patria autorské práva k nej. Ďalšie rozširovanie tejto fotografie si vyžaduje nový súhlas autora, nakoľko je fotografia sprístupňovaná novej verejnosti (Súdny dvor, C-161/17 Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff).

Slovenské súdy sa s touto už dávnejšie užívanou vymoženosťou, ako sú sociálnej siete, stretávajú vo svojej praxi veľmi málo. A nie je to tým, že by sa na internete neobjavoval dostatok trestu hodnej činnosti či porušovania práv. Snáď je to najmä z dôvodu, že sa v posledných rokoch ľahšie vzdávame časti svojho súkromia. Prípadný neoprávnený zásah potom považujeme za ospravedlniteľný, keďže sme tomu takpovediac dopomohli zverejnením našich osobných údajov. A navyše celkom dobrovoľne. Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR celkom určite ovplyvní i rozhodovaciu prax na Slovensku a možno povzbudí k častejšiemu uplatňovaniu svojich práv porušených na internete.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Miroslava Beblavého

Tajomná žena, z ktorej Matovič šalie

Ako Ficov kubánsky liek zostal v skladoch.


Už ste čítali?