Koronavírus: Odpúšťanie sankcií vo veľkom. Mimoriadne úľavy pre občanov.

Autor: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ | 25.3.2020 o 20:54 | Karma článku: 9,60 | Prečítané:  3847x

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID – 19 musia reagovať tak štátne, ako aj súkromné sektory. 

Okrem uzatvorenia väčšiny prevádzok, obmedzení úradných hodín či povinných karantén, prichádzajú v snahe zmierniť negatívne dopady pred šírením koronavírusu aj ďalšie - pozitívne opatrenia pre nás všetkých.

Automatický odklad daňového priznania

Každý daňovník dobre vie, že marec sa nesie v duchu daní. Daňové priznania k dani z príjmov je nutné každoročne podať a zaplatiť v lehote do 31. marca. Vzhľadom na blížiaci sa termín, Vláda SR reagovala promptne a schválila dňa 18.03.2020 nariadenie č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov. V zmysle uvedeného nariadenia môžu všetky fyzické a právnické osoby podať daňové priznanie k dani z príjmu až do 30.06.2020. Táto lehota sa predlžuje pre všetkých daňovníkov automaticky, bez nutnosti požiadať o odklad na podanie daňového priznania. Automatické predĺženie termínu na podanie daňového priznania je bez akýchkoľvek sankcií. Predĺženie lehoty sa aplikuje aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekárov). Podľa § 1 ods. 4 predmetného nariadenia totiž lekári, ktorí si nesplnia oznamovaciu povinnosť a neodvedú daň do 31.03.2020, môžu svoju povinnosť splniť taktiež do 30.06.2020, bez dodatočných sankcií.

Podľa informácií z Finančnej správy SR sa automatické predĺženie lehoty týka aj daňovníkov, ktorí si už lehotu medzičasom predĺžili, resp. aj tých, ktorí už daňové priznanie k dani z príjmov podali a daň zatiaľ nezaplatili.

Čo s DPH-čkou?

Termíny na podanie daňového priznania k DPH zatiaľ ostávajú v platnosti. Podľa informácií z Finančnej správy SR zákonná úprava zatiaľ neumožňuje predĺženie lehoty, avšak v spolupráci s Ministerstvom financií SR aktuálne pracujú na ďalších opatreniach na zmiernenie následkov v súvislosti s koronavírusom. Za predpokladu, že aktuálna situácia Vám znemožňuje podanie včasného daňového priznania k DPH, odporúča sa požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa vraj bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Správca dane totiž zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Finančná správa SR bude prihliadať na takéto odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty, pričom táto uviedla, že súčasná situácia súvisiaca so šírením COVID -19 je relevantným dôvodom.

Neplatná STK? Taktiež bez sankcie...

Každý vlastník vozidla vie, že osvedčenie o technickej a emisnej spôsobilosti vozidla v premávke sa vydáva na dva roky. Po uplynutí uvedenej doby sú zo strany príslušných orgánov ukladané sankcie. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronavírusom Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby. Z uvedeného dôvodu musia byť uzatvorené aj všetky prevádzky:

 • staníc technickej kontroly,
 • pracovísk emisnej kontroly,
 • pracovísk kontrol originality,
 • pracovísk montáže plynových zariadení,
 • technických služieb overovania vozidiel (skúšobne), technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality, technickej služby montáže plynových zariadení,
 • autoškôl,
 • prevádzkovateľov školiacich stredísk základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov,
 • zberných miest pre príjem žiadostí na vydanie tachografových kariet,
 • autorizovaných a registrovaných dielní na overovanie tachografov.

Čo však v prípade, ak ste teraz zistili, že osvedčenie o technickej a emisnej kontrole je neplatné? Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo, že prevádzkovatelia motorových vozidiel, ktorí zmeškajú absolvovanie technickej a emisnej kontroly počas mimoriadnej situácie, nebudú sankcionovaní. Uvedené ale neplatí bez obmedzení. Rezort dopravy odporučil okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnosť osvedčení technickej a emisnej kontroly skončenej od 13.03.2020 (vrátane) o tri mesiace, do 12.06.2020. Za predpokladu, že by vám bol doručený rozkaz o pokute, odporúčame vám podanie odporu v zákonom stanovenej lehote s uvedením, že z objektívnych dôvodov ste technickú kontrolu absolvovať nemohli. Uloženie pokuty by následne malo byť zastavené. Je nutné upozorniť aj na to, že povinnosť motoristov absolvovať kontrolu motorového vozidla sa odkladá iba na čas, kým sa situácia upokojí a prevádzky kontrol budú opätovne sprístupnené verejnosti.

Okrem uvedeného polícia nebude do odvolania ukladať sankcie kamionistom a vodičom z povolania, ktorým dňom 15.03.2020 uplynula platnosť niektorých dokladov.  Ide o osvedčenie vozidla na prepravu ADR (preprava nebezpečných vecí) a preukaz vodiča ADR. Uvedené platí aj pre doklady o zdravotnej spôsobilosti vodičov a doklady o psychickej spôsobilosti vodičov.

Prišli ste o prácu alebo sa musíte dostaviť na ÚPSVaR?

Aktuálna situácia je skutočne náročná a paralyzuje nás všetkých. Množstvo podnikateľov a zamestnávateľov doslova prežíva z mesiaca na mesiaca a už teraz je jasné, že ekonomické dopady  koronavírusu budú závažné. Viacero zamestnancov tak môže prísť o prácu. Pri strate zamestnania sa občan môže evidovať na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, a to v lehote do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru. Žiadosť sa však podáva osobne. Nové opatrenie ÚPSVaRu, za účelom zamedzenia šírenia koronavírusu, upúšťa od tejto povinnosti, pričom za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie budú úrady považovať žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania.

V prípade, že v evidencii uchádzačov o zamestnanie už ste evidovaný, za normálnych okolností sa musíte pravidelne dostaviť na úrad, pod sankciou vyradenia z tejto evidencie. ÚPSVaR aj v tomto prípade upúšťa od osobného kontaktu. Medzi ďalšie opatrenia ÚPSVaR patrí nasledovné:

 • úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny na úradoch práce odkladajú;
 • nedostavenie sa v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností, ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom alebo e-mailom;
 • nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností.

Okrem iného ÚPVSaR aktuálne prerušuje všetky pripravované výberové konania, plánované stretnutia so zamestnávateľmi, informačno-poradenské služby pre uchádzačov, aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnanosti pre uchádzačov, ponúkanie nových poradenských a vzdelávacích aktivít klientov, ako aj vykonávanie aktivačných činností.

Obmedzená pošta, žlté lístky a zatvorené pobočky

Odkedy ste v povinnej či v dobrovoľnej karanténe, poštár u vás nezazvonil? Ďalšie preventívne ochranné opatrenia v záujme spomalenia, či zastavenia šírenia nového vírusu, sa vzťahuje na Slovenskú poštu. Úradné zásielky, doporučené listy “do vlastných rúk”, “doručenkou”, “dobierkou”, ako aj poistené listy a všetky ostatné zásielky zaťažené poplatkami bude Slovenská pošta iba oznamovať a každý si ich musí sám prevziať na pošte. Nie je nutné mať obavy pokiaľ máte uloženú karanténu a z domu nevychádzate. Úložná doba uvedených zásielok sa automaticky predlžuje o 14 kalendárnych dní, a to bez vyberania poplatku za predmetnú službu. Rovnako tak sa obmedzí distribúcia letákov. Zamestnanci Slovenskej pošty neprijímajú objednávky distribúcie letákov a ani ich nedoručujú. Jedným z najpodstatnejších opatrení je nedoručovanie zásielok do rizikových oblastí Talianska a do ďalších krajín ako Čína, Mongolsko, Kuvajt, Džibutsko a Líbya. Napokon cez víkendy ostávajú všetky pobočky Slovenskej pošty zatvorené, a to až do odvolania.

 

JE TO ŤAŽKÉ, ALE SPOLU TO ZVLÁDNEME

Mimoriadna situácia pre šírenie koronavírusu negatívne vplýva na ekonomické prostredie, a teda aj na pracovnoprávne vzťahy. Vieme, že sa zamestnávatelia obávajú, že nebudú mať prostriedky na mzdy pre svojich zamestnancov a budú tak nútení prepúšťať. Vieme, že zamestnanci majú obavy zo straty zamestnania a z toho, že nebudú mať z čoho platiť účty. Vieme, že situácia nie je jednoduchá, ako i to, že vedomosť je oveľa lepšia a upokojujúcejšia, ako akákoľvek neznalosť či dohady.

Ak potrebujete vedieť, aké práva máte ako zamestnanci a zamestnávatelia v zmysle aktuálnej právnej úpravy, sme tu počas karantény pre Vás na t.č. 0908 043 552, každý pracovný deň v čase od 13.00 do 15.00 hod.

#spolutozvladneme

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Záchranárka: Keby bola jedna voľná sanitka, išla by skôr k infarktu, ako covidu

V službe sa nenajeme aj dvanásť hodín, na toaletu sa dostaneme po piatich hodinách.

Dezinformácie pri epidémii tu už boli. Na konci tiekla krv

Odhaliť sprisahanie dokázal aj opitý zo psej búdy.


Už ste čítali?