Domové poriadky v bytovkách sa zmenia.Aké zariadenia môžte montovať bez súhlasu ostatných?

Autor: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ | 9.3.2020 o 12:30 | Karma článku: 5,80 | Prečítané:  1925x

Štatistiky hovoria, že až 2/3 obyvateľov Slovenska žije v byte. Väčšie množstvo ľudí na menšom priestore potrebuje pravidlá, aby sa každému podľa možností žilo dobre. A aby sa dodržiaval poriadok. Najmä ten domový.

Domový poriadok umožňuje upravovať pravidlá dodržiavania nočného pokoja, zásady chovania domácich zvierat v bytoch, upratovacie práce, uzamykanie vchodu, či iné nemenej podstatné aspekty, ktoré môžu do vzťahov medzi susedmi a ich bytových podmienok výrazne zasahovať. Od 1.februára 2020 nie je domový poriadok už len dobrovoľným čítaním na dlhú chvíľu. Novelou zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, nadobudol domový poriadok, celkom iný rozmer, zákon mu dáva jednoznačnú definíciu a priznáva viaceré kompetencie.

Domový poriadok je v zmysle zákona vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.

Pravidlá nemusia platiť pre každého rovnako – platí to, čo sa schváli v dome

Pôvodne postačovala na vznik a úpravu domového poriadku prostá dohoda vlastníkov. Po novom na úpravu znenia domového poriadku bude potrebná nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov (a nebytových priestorov domu), a títo si môžu obsah domového poriadku upraviť v závislosti od svojich potrieb, preto bytové schôdze určite nevynechávajte. Domový poriadok musí byť zverejnený na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome, pretože jeho obsah musí byť kedykoľvek dostupný každému vlastníkovi bytu. Upraviť si v ňom je možné široký záber povinností, a čo je najdôležitejšie, ich dodržiavanie bude povinné. Doterajší viac-menej odporúčací charakter domového poriadku tak zaniká. V prípade porušovania domového poriadku sa správca môže obrátiť na súd. Nevnímajte preto domový poriadok ako zdrap papiera, nová úprava mu priznáva regulárnu právnu silu.  

Bude aj tabuľa hanby

Meškáte s úhradou preddavku správcovi? Dávajte si pozor. Ak váš dlh narastie do výšky trojnásobku určenej sumy, správca je oprávnený vaše meno zverejniť na tzv. zozname neplatičov, ktorý sa zverejní – ako inak na mieste v spoločných priestorov prístupných pre každého. Hranica dlžnej sumy vo výške 500,- Eur je tak minulosťou. Okrem hanby pred susedmi vám hrozí i problém v podobe vymáhania dlžnej sumy správcom, preto si pravidelné mesačné platby vždy ustrážte.

Výhody konečne aj pre znevýhodnených

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov konečne upravila, že súhlas vlastníkov bytov nie je potrebný v prípade montáže zdvíhacieho zariadenia. Podmienky pre montáž, bude kumulatívne splnenie podmienok predpokladaných zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda, že v bytovom dome ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa tohto zákona odkázaná na zdvíhacie zariadenie, zdvíhacím zariadení sa rozumie najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, výťah, zvislá schodisková plošina, výťah, či stropné zdvíhacie zariadenie, a toto zariadenie je určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Toto je dobrá správa pre tých, ktorých sužuje zdravie a prekonať schody pri výstupe z paneláka bolo pre nich nemysliteľné, pričom zdvíhacia plošina bola jedinou záchranou. Po novom tak nebudete odkázaný na milosť či nemilosť vlastníkov ostatných bytov, ktorí tak nebudú môcť svojim hlasom zablokovať možnosť dostavby zdvíhacieho zariadenia.

Ak sa nebudete podieľať na ochrane práv, nesiete zodpovednosť sami

Novela bytového zákona zdôraznila, že pokiaľ akýkoľvek osobitný predpis priznáva práva alebo ustanovuje povinnosti vlastníkovi budovy, za takéhoto vlastníka budovy sa pri domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za uplatnenie alebo plnenie ich práv zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za tým vzniknutú škodu. Ak je teda v ktoromkoľvek zákone uvádzaný v súvislosti s povinnosťami pojem vlastník, má sa za to, že ide o správcu, a ak mu vlastníci neumožnia uplatňovať zákonom dané práva a povinnosti, budú to oni, kto bude znášať prípadné sankcie.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?