Dopravcovia, vodiči, tieto prvoarílové zmeny ste postrehli? Pozor na vysoké pokuty.

Autor: Advokátska kancelária BÁNOS | 15.4.2019 o 12:30 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1753x

Ste živnostníkom a poskytujete služby vedenia cudzieho motorového vozidla dopravnému podniku alebo ste dopravným podnikom a živnostníci Vám poskytujú služby vedenia cudzieho motorového vozidla?

Vďaka novele zákona o organizácii pracovného času v doprave, účinnej od začiatku apríla tohto roku, už nie je možné, aby živnostníci poskytovali služby vedenia cudzieho motorového vozidla nad 3,5 t.  Prečo tomu tak je a aké pokuty hrozia pri nedodržaní zákona?

Od apríla po novom

Od 01.04.2019 zákonodarca v právnej úprave explicitne uviedol, že živnostníci nesmú vykonávať osobnú alebo nákladnú dopravu nad 3,5 t pre dopravný podnik na základe akejkoľvek obchodnej zmluvy, tak ako to bolo doteraz.

Novelou sa totiž upravil § 6 zákona, v zmysle ktorého mobilné činnosti v cestnej doprave môžu vykonávať mobilní zamestnanci a samostatne zárobkovo činní vodiči. Mobilní zamestnanci sa na účely tohto zákona rozumejú zamestnanci, zamestnaní v dopravných podnikoch vykonávajúcich cestnú dopravu, na ktorú sa vzťahujú osobitné predpisy alebo medzinárodná dohoda, ktorou je Slovenská republika viazaná. Živnostníkom je každá osoba, ktorej hlavným zamestnaním je preprava osôb alebo tovaru na základe licencie Spoločenstva (medzinárodná doprava) alebo akéhokoľvek profesionálneho oprávnenia na vykonávanie dopravy (vnútroštátna doprava), ktorá má právo pracovať pre seba a ktorá nie je viazaná na zamestnávateľa pracovnou zmluvou. Toto povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencia Spoločenstva musí byť na meno živnostníka, čiže vodič je zároveň dopravcom v cestnej doprave. V prípade, že ide o samostatne zárobkovo činného vodiča, môže tento vodič vykonávať túto činnosť len na základe povolenia. To, aké povolenia musí mať samostatne zárobkovo činný vodič je uvedené v § 5 zákona č. 56/2012 Z. z.  o cestnej doprave.

V praxi sa často vyskytujú prípady, kedy vodiči vykonávajú činnosť vodičov v osobnej a nákladnej cestnej doprave na základe živnosti s rôznou špecifikáciou predmetu podnikania s obsahom (rozsahom oprávnenia) zahrňujúcim vedenie cudzieho motorového vozidla. Uvedenú živnosť je možné použiť na činnosti spočívajúce v poskytovaní osobnej služby majúcej charakter obsluhy (vedenia) cudzieho motorového vozidla a nie na činnosť spočívajúcu v preprave osôb, zvierat, vecí alebo zásielok dopravcom na základe zmluvy o preprave podľa vypracovaného prepravného poriadku a tarify alebo podľa dohodnutej trasy. Zákonom č. 462/2007 Z. z. bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave, kde sú okrem iného aj definície mobilného pracovníka a samostatne zárobkovo činného vodiča. Podľa dôvodovej správy k novele zákona sa na účely tejto smernice rozumie: „mobilný pracovník ako každý pracovník tvoriaci časť jazdného personálu, vrátane praktikantov a učňov, ktorý je v službe podniku vykonávajúceho osobnú alebo nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, alebo na svoj vlastný účet“. Podľa dôvodovej správy je „samostatne zárobkovo činný vodič každá osoba, ktorej hlavným zamestnaním (resp. činnosťou) je preprava osôb alebo tovaru po ceste pri prenájme alebo za úhradu v zmysle právnych predpisov Spoločenstva, na základe licencie Spoločenstva alebo akéhokoľvek profesionálneho oprávnenia na vykonávanie vyššie uvedenej dopravy, ktorá má právo pracovať pre seba a ktorá nie je viazaná na zamestnávateľa pracovnou zmluvou alebo iným typom pracovného hierarchického vzťahu, ktorá môže voľne organizovať relevantné pracovné činnosti, ktorej príjem závisí priamo od vyprodukovaného zisku a ktorá môže slobodne, individuálne alebo prostredníctvom spolupráce s inými samostatne zárobkovo činnými vodičmi mať obchodné vzťahy s niekoľkými zákazníkmi“.

Čo zmena znamená pre živnostníkov a dopravné podniky?

Do apríla bolo uzákonené, že živnostník musí mať licenciu. Avšak vo viacerých prípadoch tento živnostník licenciu nemal a mal uzatvorenú zmluvu s dopravným podnikom a predmetom podnikania bolo len poskytovanie služby vedenia motorového vozidla. S takýmto predmetom činnosti živnostník nemôže vykonávať činnosť vodiča nákladného vozidla nad 3,5 t pre dopravnú spoločnosť, ktorá je vlastníkom nákladných vozidiel. Po novom samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá disponuje živnostenským oprávnením „Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla“, nemôže na základe tohto oprávnenia vykonávať činnosť vodiča nákladného vozidla nad 3,5 t pre dopravnú spoločnosť, ktorá je vlastníkom nákladných vozidiel.

Vodič v cestnej doprave môže byť teda len ako mobilný zamestnanec, ktorý musí byť v pracovnom pomere ku zamestnávateľovi, resp. dopravcovi –prevádzkovateľovi cestnej dopravy alebo ako samostatne zárobkovo činný vodič, avšak povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencia Spoločenstva musí byť na jeho meno, čiže vodič je zároveň dopravcom v cestnej doprave.

Inšpektorát práce už môže uložiť aj pokutu!

Od 01.04.2019 môže Inšpektorát práce udeliť pokutu v zmysle § 37 ods. 3 písm. h) zákona od 50.000 Sk (1. 659,70 Eur) do 500.000 Sk (16.596,96 Eur) tomu, kto neuzatvoril s vodičom, ktorý vykonáva pre neho dopravné činnosti v cestnej doprave, pracovný pomer a nejde o samostatne činného vodiča.   

Pokuty je možné uložiť aj v priestupkovom konaní do 15.000 Sk (do 497,90 Eur), pričom priestupku sa vodič dopustí, ak vykonáva dopravné činnosti v cestnej doprave pre dopravný podnik, s ktorým neuzatvoril pracovný pomer, pokiaľ by nešlo o samostatne zárobkovo činného vodiča. Samozrejme, samostatne zárobkovo činný vodič musí spĺňať všetky kritéria, uvedené vyššie. V blokovom konaní za tento priestupok možno uložiť pokutu do 330 Eur a v rozkaznom konaní do 500 Eur.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Minúta po minúte: Pri Nitre sa zrazil autobus s kamiónom. Hlásia vyše desať mŕtvych

Na operačnom stredisku Krajského riaditeľstva je zriadená informačná telefónna linka 096130 2154.

Blog Transparency International

Podnikať so štátom sa vypláca. Pozrite sa, komu najviac

Firmy podnikajúce so štátom sú ziskovejšie.


Už ste čítali?