Budeme mať lepších sudcov...

Autor: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ | 10.7.2017 o 12:30 | Karma článku: 3,09 | Prečítané:  663x

...sľubuje to novela zákona o sudcoch a prísediacich účinná od začiatku júla, ktorá v duchu hesla, ryba smrdí od hlavy, zavádza zmeny najmä pri personálnej otázke tých najpovolanejších.

Cieľ - lepšie a efektívnejšie zabezpečenie práva na spravodlivý súdny proces

Práca sudcu zaiste nie je prechádzka ružovou záhradou. Hromada spisov, fúra pojednávaní, bremeno zodpovednosti. A na oplátku len málo tých, ktorým sa zavďačí. Niet tajomstvom, že v očiach verejnosti je slovenské súdnictvo na katastrofálnej úrovni. Čo bola skutočná príčina tohto renomé, a to či deravá legislatíva, nedostatočné zákony, alebo ľudský faktor, nebolo podstatné. Otázka totiž nebola dôležitá. Dôležitá bola odpoveď kompetentných, ktorí sa rozhodli, že si zákon o sudcoch a prísediacich zaslúži revíziu. A zmeny v zákone sa sústreďujú na tri oblasti – výber sudcov, hodnotenie sudcov a disciplinárne konania.

... ten musí ísť z kola von!

Významná zmena nastane už pri samotnom výberovom konaní, pričom nádejní uchádzači o post sudcu sa budú zúčastňovať na hromadnom výberovom konaní. Hromadné výberové konanie vyhlasuje predseda súdnej rady aspoň raz ročne v jarnom období alebo jesennom období s územnou pôsobnosťou pre obvod každého krajského súdu tak, aby sa hromadné výberové konania uskutočnili v tom istom termíne. Už v tomto roku by sa mali uskutočniť prvé hromadné výberové konania. Samotné výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, vypracovania súdnych rozhodnutí, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti. Následne, na základe výsledkov hromadného výberového konania vytvára ministerstvo databázu kandidátov na funkciu sudcu, a to osobitne pre obvod každého krajského súdu. Kandidát na funkciu sudcu je povinný absolvovať prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu a oznámiť ministerstvu absolvovanie prípravného vzdelávania. Transparentnosť výberových konaní je zabezpečená tým, že databázy kandidátov na funkciu sudcu sú zverejnené na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. Okrem titulu, mena a priezviska kandidátov na funkciu sudcu sa v nich uvádza aj údaj o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti a o absolvovaní prípravného vzdelávania.

Hodnotiť bude komisia.

Hodnotenie sudcov v obvode krajského súdu vykonáva trojčlenná hodnotiaca komisia zložená zo sudcov. Členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva súdna rada. Pre obvod krajského súdu zvolí troch členov zo sudcov iného obvodu krajského súdu. Členstvo v hodnotiacej komisii sa považuje za výkon funkcie sudcu. Kontrola verejnosti bude zabezpečená zverejňovaním hodnotenia sudcov. V prípade dvojnásobného negatívneho hodnotenia sudcu, pôjde o závažné disciplinárne previnenie. Ak pôjde o tri po sebe nasledujúce negatívne hodnotenia sudcu, bude to považované za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu.

Disciplína nadovšetko

Zmeny týkajúce sa disciplinárnych konaní sa týkajú najmä toho, aby konania netrvali tak dlho, a aby bolo zabezpečené, že v nich nebudú vznikať prieťahy. Disciplinárnu zodpovednosť zisťuje a disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárny senát. Disciplinárne konanie vo veci predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vykonáva Ústavný súd Slovenskej republiky. Zákonným sudcom na účely disciplinárneho konania je predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu vybraný do disciplinárneho senátu. Činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje kancelária súdnej rady.

 

Vraj ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Budeme mať lepších sudcov? Alebo skôr, budeme mať lepšie súdnictvo? Ako by povedal klasik, dajme tomu šancu. Lebo otázka nie je dôležitá, dôležitá je odpoveď.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?