Zamestnávatelia pozor na zmeny v zamestnávaní cudzincov.

Autor: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ | 2.5.2017 o 12:30 | Karma článku: 4,61 | Prečítané:  2868x

Včera vstúpila do účinnosti legislatívna úprava, vďaka ktorej získajú cudzinci ľahší prístup k práci na našom území. I doposiaľ boli títo ako lacná pracovná sila u zamestnávateľov preferovaní. Majú mať tak Slováci obavy o miesta?

Šetrenia posledného obdobia u zamestnávateľov zamestnávajúcich cudzincov, ako i európska legislatíva, podnietili zákonodarcu podstúpiť na poli pracovného trhu kroky, ktorých prioritným cieľom má byť vývoj Slovenska, rast ekonomiky a nárast zamestnanosti i v menej vábnych odvetviach, ako je poľnohospodárstvo či stavebníctvo. Výsledkom je novela zákona o pobyte cudzincov účinná od 01. mája 2017. Tá má okrem iného dosiahnuť zmeny, ktoré uľahčia prístup k práci predovšetkým cudzincom.

Cudzinci z tretích krajín sa už tak po novom nemusia na území Slovenskej republiky prihlasovať k prechodnému pobytu za účelom vykonávania sezónnych prác, ako tomu bolo doposiaľ. Na druhej strane cudzinci s dlhodobým pobytom získali rovnaký prístup k pracovným príležitostiam ako Slováci.

Dva režimy – Schengenské víza a vnútropodniková migrácia

Novela zákona o pobyte cudzincov už pracujúcemu cudzincovi neprikazuje zriadenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Tento však musí disponovať tzv. schengenskými vízami a pracovným povolením resp. len povolením na zamestnanie, ak ide o cudzinca, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti. Na získanie schengenských víz musí cudzinec z tretej krajiny predložiť k žiadosti o ich vydanie i písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy alebo pracovnú zmluvu, ako doklad preukazujúci účel cesty a taktiež doklady preukazujúce zdravotné poistenie a doklad preukazujúci ubytovanie. Ak budú cudzincovi schengenské víza udelené, môže sa na území Slovenskej republiky ako sezónny pracovník zdržať 90 dní. 

Umožnený je samozrejme i pobyt na obdobie dlhšie ako 90 dní, najviac však na 180 dní. V takom prípade však už cudzinec bude musieť mať udelený prechodný pobyt, výhradne na účel sezónneho zamestnania. Žiadosť o prechodný pobyt bude posudzovaná v rámci jednotného povolenia, čo znamená, že cudzinec dostane jeden doklad, ktorý ho bude oprávňovať na pobyt a zároveň na zamestnanie.

Diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky v zahraničí môžu udeliť schengenské vízum len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku ministerstva vnútra. Preverenie cudzincov, ktorí budú mať záujem pracovať na území Slovenska, teda bude prebiehať na niekoľkých stupňoch a účel pobytu cudzinca musí byť za týchto podmienok výhradne pracovný.

Druhý režim fungovania cudzincov, bude spočívať na tzv. vnútropodnikovom presune, kedy je zamestnanec dočasne pridelený na prácu do inej pobočky toho istého zamestnávateľa v inom štáte. Ten bude vykonávaný buď na základe udeleného prechodného pobytu na účel vnútropodnikového presunu (ak je SR prvou krajinou, kde bude štátny príslušník tretej krajiny presunutý z tretej krajiny) alebo bez udeleného prechodného pobytu počas platnosti dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov na účel vnútropodnikového presunu (ide o tzv. režim mobility). To znamená, že po príchode na územie SR si takýto cudzinci nemusia žiadať o udelenie povolenia na prechodný pobyt, čo podľa doterajšej právnej úpravy možné nebolo. Cieľom je najmä uľahčenie uplatňovania slobody pobytu a zníženie administratívneho zaťaženia pre vymedzené kategórie zamestnancov, ktorí sú presunutí v rámci podniku v EÚ na územie Slovenska. 

Ďalej...

Zmeny nastali i v lehote na hľadanie novej práce. Kým staršia právna úprava cudzincom stanovovala maximálne 30 dňovú lehotu na to, aby si našli nové zamestnanie v prípade, ak o to pôvodné, za ktorým na naše územie vycestovali, prišli, po novom sa táto doba predĺžila na 60 dní. Ak novú prácu v tomto čase nenájdu, budú musieť našu krajinu opustiť.

Čo nemáme doma, príde z vonku

Nové podmienky nastolila novela i pre držiteľov modrej karty, ktorá oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na naše územie v čase, na aký mu bola policajným útvarom vydaná. Modrá karta sa však vydáva iba vysokokvalifikovaným pracovníkom, teda expertom vo svojom odbore, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní. Modrá karta sa bude vydávať z pôvodných troch na obdobie štyroch rokov. Ak však bude dohodnutá dĺžka pracovného pomeru na kratšiu dobu, modrá karta sa vydá na toto obdobie predĺžené o 90 dní.

Cudzinci s dlhodobým pobytom budú mať možností viac

Zmeny sa dotkli nielen sezónne prichádzajúcich cudzincov, ale i cudzincov s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Ak takýto cudzinec príde o prácu, bude mať možnosť zaregistrovať sa na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Týmto spôsobom má štát získať prehľad a zároveň sa má znížiť riziko, že bude takýto občan pracovať „na čierno“, a to najmä v odvetviach, o ktoré Slováci nemajú veľký záujem. Ohrozenie pracovných miest Slovákov, sa tak nepredpokladá. Okrem toho budú títo musieť platiť dane i odvody, čo má zaručiť progres slovenskej ekonomiky.

Cudzie sa páči nám a naše zase cudzím...

Novela zákona, pod rúškom európskych smerníc (smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu), má sledovať hlavný cieľ, ktorým je podpora zamestnanosti, slovenskej ekonomiky, no bezmála i slobodnej voľby povolania a slobody pobytu. Nie úbytok voľných pracovných miest pre domácich. Hoci, ako každá zmena na svojom počiatku (a najmä tá bruselská), i táto má svojich oponentov. A tí varovne dvíhajú prst, aby to napokon nebolo celé tak, že ,,túžil po cudzom, vlastné premrhal“, a na úkor údajného napredovania, nám na našich salašoch budú pribúdať cudzí bačovia.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Vedci zistili, koľko pohybu vynuluje celodenné sedenie

Čokoľvek je lepšie, ako nerobiť nič.

Cynická obluda

Matovič vo vlastnej pasci

Igor s koaličnými partnermi sa vybrali spraviť si pracovné stretko do nemocnice za parťákom Borisom.


Už ste čítali?